3 thoughts on “Twinkle Twinkle

  1. Wat een wijsneusje, maar zingen kan ze en dit liedje is
    blijkbaar internationaal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *